Pertanian: Keperluan untuk meningkatkan pengetahuan petani

Perubahan iklim adalah cabaran global dan ancaman kepada keselamatan makanan. Pertanian dijangka menghasilkan makanan yang mencukupi untuk penduduk dunia, yang dijangka mencecah 9.1 bilion pada tahun 2050 dan lebih daripada 10 bilion menjelang akhir abad ini. Corak cuaca/cuaca merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengeluaran pertanian.

Menurut penyelidik, penyesuaian kepada perubahan iklim memerlukan perubahan dalam amalan pertanian untuk meningkatkan produktiviti dan kemampanan pengeluaran pertanian pekebun kecil. Kesan ketara daripada perubahan ini terhadap sumber air, kesihatan manusia dan keselamatan makanan sudah pun dilihat.

Peningkatan suhu, perubahan hujan, banjir dan kemarau menjejaskan pengeluaran tanaman dan menjejaskan sumber tanah dan air. Turun naik dalam faktor iklim seperti hujan dan suhu serta paras karbon dioksida yang tinggi telah meningkatkan kekerapan bencana cuaca seperti banjir, kemarau dan taufan di benua kecil India.

Kemudahan pengairan yang lebih baik, lebih banyak benih transgenik dan penggunaan baja dan racun perosak telah mengehadkan trend negatif. Namun, ketidakseimbangan dalam penggunaan baja dan racun perosak menjadi punca kemerosotan kesuburan tanah.

Insentif kewangan untuk membeli input pintar iklim dan program pembinaan kapasiti boleh membantu meningkatkan keuntungan, produktiviti dan keselamatan makanan.

Pertanian Pintar Iklim (CSA) merujuk kepada amalan pertanian yang menangani kedua-dua perubahan iklim dan keselamatan makanan global. Ini adalah faktor kritikal dalam memastikan keselamatan dan kemampanan makanan pada masa hadapan memandangkan iklim global bertentangan dengan amalan pertanian tradisional.

Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) telah mempromosikan sistem pengeluaran pertanian yang mampan akibat perubahan iklim dan masalah sosial, alam sekitar dan ekonomi yang timbul daripada pertanian tradisional.

Menurut FAO, amalan CSA dianggap sebagai cara untuk meningkatkan daya tahan dengan mengurangkan kemerosotan alam sekitar. Akibatnya, penggunaannya akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan kecekapan penggunaan sumber, meningkatkan pendapatan pertanian dan mengurangkan kesan negatif perubahan iklim terhadap pengeluarannya.

CSA melibatkan pengurangan input kimia, meningkatkan kesuburan tanah dan mengurus sumber air dengan lebih baik. Kepelbagaian tanaman, mengubah corak tanaman dan tarikh penanaman adalah strategi pertanian lain yang boleh mengurangkan kerugian tanaman akibat perubahan iklim.

 

Dasar Perluasan Pertanian Negara menggalakkan petani mengamalkan amalan CSA seperti penuaian air, sistem pengairan yang cekap, varieti tanaman yang lebih baik dan agroforestry. Ia menggalakkan penggunaan input pertanian pintar iklim seperti baja organik dan pindaan tanah.

Di samping itu, CSA memberi tumpuan kepada meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kejadian cuaca ekstrem. Ini termasuk varieti tahan kemarau, penggunaan sungkupan atau tanaman penutup untuk mengelakkan hakisan tanah, teres dan amalan pemuliharaan tanah yang lain. Petani juga boleh mengamalkan pertanian pemuliharaan, yang mengurangkan pembajakan dan mengekalkan penutup tanah organik.

Pertanian ketepatan dan penderiaan jauh ialah dua contoh teknologi inovatif yang pertanian pintar iklim menggalakkan petani untuk menerima pakai. Walaupun penderiaan jauh boleh digunakan untuk memantau kesihatan tanaman dan mengurangkan risiko kerosakan tanaman akibat perubahan iklim, pertanian ketepatan membolehkan petani menggunakan input seperti baja dan pengairan dengan lebih cekap. Boleh membantu menggunakan.

Pendekatan ini mencadangkan bahawa menggalakkan dan mengembangkan amalan CSA boleh membantu petani meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatkan pengeluaran dan keuntungan ladang. Satu tinjauan mengenai pengetahuan petani dan intensiti penggunaan amalan CSA telah dijalankan oleh Majlis Penyelidikan Pertanian Pakistan.

Menurut kajian ini, kebanyakan petani mempunyai sedikit pengetahuan tentang pelbagai petunjuk pertanian pintar iklim. Tahap pengetahuan keseluruhan menunjukkan bahawa petani sampel mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang putaran tanaman dan varieti, tetapi kurang tentang penggunaan racun perosak, langkah pencegahan, baja yang disyorkan setiap ekar bagi setiap tanaman dan penyamaratakan laser. Terdapat maklumat.

Petani terpilih mempunyai sedikit pengetahuan tentang varieti tanaman matang awal (jangka masa pendek), amalan pengurusan perosak bersepadu, benih gandum/beras, varieti tahan panas dan kemarau serta pertanian organik. Walaupun sikap positif terhadap amalan pintar iklim yang telah menyumbang kepada penurunan perkhidmatan sambungan selama bertahun-tahun, penemuan ini menunjukkan jurang yang ketara dalam pengetahuan CSA dan amalan rendah.

Kesedaran yang tidak mencukupi tentang amalan pintar iklim, akses terhad kepada maklumat cuaca dan iklim, kapasiti kewangan yang rendah dan rangka kerja dasar yang lemah merupakan halangan utama untuk menerima pakai amalan ini.

Secara umumnya, kerajaan bergerak ke arah yang betul untuk menyokong CSA di negara ini. Tetapi pengetahuan harus dikembangkan di kalangan petani. Ini boleh dicapai melalui penggunaan teknologi moden dan usaha komunikasi yang disasarkan untuk melibatkan petani.

Kerajaan juga harus memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan teknikal dan sokongan kewangan kepada petani untuk mengamalkan amalan CSA. Ini termasuk menyediakan insentif kewangan kepada petani untuk membeli input dan peralatan pintar iklim, dan menyediakan program latihan dan pembinaan kapasiti.

Dengan mempromosikan CSA di Pakistan, petani boleh menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim dan meningkatkan produktiviti dan keuntungan mereka. Ini penting untuk memastikan keselamatan makanan dalam negara dan meningkatkan daya tahan sektor pertanian.

Penulis ialah PSO/Pengarah, Majlis Penyelidikan Pertanian Pakistan-Institut Penyelidikan Sains Sosial, Thandojam.

Diterbitkan dalam Mingguan Subuh, Perniagaan dan Kewangan, 20 Mac 2023.

Asianload TV